Skip links

Privacy & Cookies

Indien je deze website bezoekt, worden er privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. ICONS Digital Group B.V. acht jouw privacy van groot belang. Om je privacy zo goed mogelijk te waarborgen, hanteren wij een aantal kernwaarden.